Regulamin

Sklep internetowy lulusport.pl prowadzony jest przez firmę MANN BHZ Anna Zakrzewska Sp.j., ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź NIP: 9471992313

SŁOWNICZEK:

 1. MANN –MANN BHZ Anna Zakrzewska Sp.j. ,ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź
 2. LULU SPORT– marka odzieżowa firmy MANN
 3. 3. Sklep internetowy lulusport.pl – prowadzony przez MANN BHZ Anna Zakrzewska Sp.j., ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź, sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową lulusport.pl
 4. 4. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego lulusport.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 5. 5. Klient będący konsumentem– osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, dokonująca z MANN czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Sklepu Internetowego lulusport.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 6. 6. Klient niebędący konsumentem– osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego lulusport.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Informacje zaprezentowane na stronie internetowej sklepu względem Użytkowników nie będących konsumentami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady:

korzystania ze Sklepu Internetowego lulusport.pl,
składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym lulusport.pl,
dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów,
anulowania zamówienia,
odstąpienia od mowy,
składania i rozpatrywania reklamacji,

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego lulusport.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego lulusport.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego lulusport.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. W szczególności Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego lulusport.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lulusport.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym lulusport.pl, zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które zależą od formy dokonanej płatności oraz sposobu dostarczenia produktu do Klienta. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru przez Klienta, a przed ostateczną akceptacją zamówienia, Klient zostanie poinformowany o finalnym koszcie zamówienia (cena towaru plus koszt wysyłki).
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym lulusport.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień.
 5. Konsumentami sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. Jeśli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
 6. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski oraz na terenie krajów UE.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego lulusport.pl poprzez: stronę internetową lulusport.pl: całą dobę, 7 dni w tygodniu przez całą dobę,
 3. Zamówienia realizowane są na bieżąco zgodnie z aktualnym stanem magazynowym firmy MANN zgodnie z kolejnością wpływu zamówienia.
 4. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
 5. Po złożeniu zamówienia (zarówno przez Internet, jak i telefonicznie) Klient będący konsumentem otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z informacją o otrzymanym zamówieniu wraz ze wskazaniem odpowiedniej ostatecznej kwoty do zapłaty (zgodnie z zamówieniem Klienta oraz wybranym sposobem dostarczenia produktu) oraz potwierdzeniem informacji wskazanych w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 poz. 827).
 6. Zamówienie złożone przez klienta będącego konsumentem, uważa się za przygotowane do realizacji / zrealizowane po otrzymaniu przez MANN wiadomości zwrotnej w przedmiocie wyraźnego potwierdzenia, iż Klient świadomy jest, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient niebędący konsumentem otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z informacją o otrzymanym zamówieniu wraz ze wskazaniem odpowiedniej ostatecznej kwoty do zapłaty (zgodnie z zamówieniem Klienta oraz wybranym sposobem dostarczenia produktu). Zamówienie złożone przez klienta niebędącego konsumentem uważa się za przygotowane do realizacji / zrealizowane po otrzymaniu na wskazany przez niego adres e-mail wiadomości z informacją o otrzymanym zamówieniu wraz ze wskazaniem odpowiedniej ostatecznej kwoty do zapłaty (zgodnie z zamówieniem Klienta oraz wybranym sposobem dostarczenia produktu),
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – kolejnego dnia od daty złożenia zamówienia
w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu,
w przypadku zamówień płatnych e-przelewem – w chwili autoryzacji zakupu
Klient może zrezygnować z zamówienia, o czym powinien poinformować drogą mailową na adres hello@lulusport.pl w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienie realizowane jest do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez klienta będącego konsumentem o świadomości, iż złożenie zamówienia wiązało się będzie z obowiązkiem zapłaty.
 2. W przypadku klienta niebędącego konsumentem termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Produkt na Zamówienie, realizowany jest do 30 dni od dnia potwierdzenia przez klienta będącego konsumentem o świadomości, iż złożenie zamówienia wiązało się będzie z obowiązkiem zapłaty.
 4. W przypadku klienta niebędącego konsumentem termin realizacji produktu na zamówienie wynosi do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia to czas między potwierdzeniem przez klienta będącego konsumentem o świadomości, iż złożenie zamówienia wiązało się będzie z obowiązkiem dokonania przez niego zapłaty lub złożeniem zamówienia (klientem niebędący konsumentem), a przekazaniem towaru do wysyłki.
 6. W przypadku płatności przelewem czas realizacji zamówienia wydłużony zostanie o czas oczekiwania na wpływ należności na konto Sklepu.

FORMY PŁATNOŚCI:

 1. Zapłaty za zamówione towary w przypadku zamówień z adresem dostawy na terenie Polski można dokonywać w następujących formach:

za pobraniem – zapłata u listonosza lub kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany adres;
przelewem – płatności dokonuje się za pomocą przelewu na konto bankowe:
86 1140 2004 0000 3602 7737 7199
e-przelewem – za pośrednictwem bramki Przelewy 24;
PAYPAL – za pośrednictwem bramki PayPal.

 1. W przypadku płatności przelewem, płatności należy dokonać nie wcześniej jak po otrzymaniu potwierdzenia ze sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku płatności dokonanej przelewem, e-przelewem, w przypadku nie otrzymania środków na konto w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia do realizacji, złożone zamówienie podlega anulowaniu.

FORMY PRZESYŁKI:

 1. Przesyłki z miejscem dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem:

Firmy kurierskiej DPD – przesyłka dostarczana do domu adresata w terminie do 48 godzin od momentu nadania.

 1. Koszt przesłania zamówionych produktów zależy od wybranej formy płatności i sposobu dostawy.
 2. Informacja o aktualnych kosztach dostawy podawana jest przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta oraz umieszczona jest na stronie lulusport.pl w zakładce „Dostawy”.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: MANN BHZ Anna Zakrzwska Sp.j. ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź, adres e-mail hello@lulusport.pl o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza wymiany zwrotu dostępny jest w zakładce “zwroty”.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 5. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Istnieje również możliwość wymiany zakupionego produkty na inny, w tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu: adres e-mail hello@lulusport.pl
Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu.
Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

REKLAMACJA TOWARU:

 1. Firma MANN odpowiada za produkty marki LULUSPORT.
 2. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się z firma MANN za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłaszając reklamację należy podać w szczególności imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego, numer zamówienia, opisać przedmiot reklamacji oraz wskazać żądanie. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego zamieszczony jest na stronie sklepu lulusport.pl w zakładce „zwroty i reklamacje”.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu na adres: MANN BHZ Anna Zakrzewska Sp.j. ul. Pojezierska 95,91-341 Łódź
 5. Reklamacje można składać w terminie do 2 lat od daty zakupu.

OPINIE KONSUMENCKIE:

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM:

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

INNE WARUNKI:

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści, opisów, informacji, etc. zawartych na Stronie internetowej lulusport.pl należą do MANN BHZ Anna Zakrzewska Sp.j. ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź.

Żaden fragment publikacji (tj. tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, wideo, pliki z danymi, prezentacje, opisy, informacje techniczne oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej lulusport.pl i innych adresach internetowych zależnych od lulusport.pl, nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia MANN. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim.

 1. Sklep lulusport.pl nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2016 roku.

Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sklepu). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.