Przelew standardowy

Płatności można dokonać przelewem na nasze konto:

MANN BHZ Sp.J. Anna Zakrzewska
ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź
86 1140 2004 0000 3602 7737 7199

W tytule proszę podać numer zamówienia oraz nazwisko zamawiającego.
Realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu pieniędzy za zamówienie na nasze konto.