Płatności online – PayPal

Zamówienia można opłacić za pomocą platformy PayPal.com. Po wybraniu tej opcji z menu proszę postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
Realizacja zamówienia rozpocznie się po autoryzacji przelewu ze strony platformy PayPal.com (zazwyczaj trwa to kilkanaście minut).