PRZELEW


Płatności można dokonać przelewem na nasze konto:

MANN BHZ Sp.J. Anna Zakrzewska
ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź
56 1030 1205 0000 0000 5455 9201


W tytule proszę podać numer zamówienia oraz nazwisko zamawiającego.
Realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu pieniędzy za zamówienie na nasze konto.


Bądź na bieżąco