PRZELEW


Płatności można dokonać przelewem na nasze konto:

Anna Zakrzewska "MANN" Biuro Handlu Zagranicznego
ul. Pojezierska 95, 91-341 Łódź
75 1910 1048 2251 1992 2369 0001


W tytule proszę podać numer zamówienia oraz nazwisko zamawiającego.
Realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu pieniędzy za zamówienie na nasze konto.


Bądź na bieżąco